เหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น

ข่าวสาวและกิจกรรม

เกี่ยวกับเรา
แนะนำเกี่ยวกับ โรงเรียนจินดาพร
สารจากผู้รับใบอนุญาต

" รากฐานของตึกอยู่ที่อิฐ รากฐานของชีวิตอยู่ที่การศึกษา "

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการพัฒนาการศึกษา โดยให้ความสำคัญกับการยกระดับทางการศึกษาให้มีคุณภาพสูงสุด และมีมาตรฐานสากล โดยมุ่งให้เด็กทุกคนมีความรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดกับเด็กทุกคน โรงเรียนอนุบาลจินดาพรตระหนัก และให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้

ทำให้โรงเรียนอนุบาลจินดาพรประสบความสำเร็จอย่างสูงและเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองตลอดมา

 

ด้วยความเคารพอย่างสูง

ร้อยตรีจินดา ตันตราจิณ

ผู้รับใบอนุญาต

วางรากฐานอนาคตให้บุตรหลานของท่าน วันนี้ที่... โรงเรียนจินดาพร

มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบของนักเรียน ดูแลความปลอดภัย และเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด

 

" โลกแห่งจิตนาการคงกว้างไกลไร้ขอบเขต ซึ่งเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่จะช่วยเสริมสร้างสานต่อการเรียนรู้ให้เด็กน้อยได้เติบโตในโลกแห่งการศึกษาอย่างสมบูรณ์ "

sasdasdads

ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน
โดยคลินิกทันตกรรมฟอร์จูนเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจาก 
#สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร มีบทบาทหน้าที่ในการบริการจัดการเพื่อกลุ่มเด็กนักเรียนชั้นปฐมภูมิและประถมศึกษาปีที่ 1 , 2 และ 6 เป็นช่วงวัยแห่งการเจริญเติบโตของร่างกายรวมถึงฟันและขากรรไกร จำเป็นต้องได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน เพราะหากมีฟันผุและปล่อยไว้จนลุกลาม ก็อาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพต่างๆ จึงใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้เข้าถึงบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกันเชิงรุกในโรงเรียนได้อย่างครอบคลุมตามกลุ่มเป้าหมายว่ายน้ำ

การเรียนว่ายน้ำ

ข่าวสารและกิจกรรม
ตรวจคัดกรองความผิดปกติทางสายตา
28 พฤษภาคม 2567

ตรวจคัดกรองวัดค่าสายตา แว่นสายตาสําหรับเด็กที่มีสายตาผิดปกติเชิงรุกในโรงเรียน 

ระดับชั้น อ.1 - ป.6

ได้แก่ ตรวจวัดสายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง เด็กนักเรียนที่มีค่าสายตาผิดปกติ จะมีการตัดแว่นตาฟรีตามสิทธิ สปสช. สําหรับเด็กที่มีค่าสายตาผิดปกติ โดย สหคลินิกสุวรรณภูมิเฮลท์เมด

ประชาสัมพันธ์วงโยธวาทิตโรงเรียนจินดาพร
28 พฤษภาคม 2567

วงโยธวาทิตโรงเรียนจินดาพร
** รับสมัครสมาชิกใหม่ ป.1 - ป.5
** ยืนยันสถานภาพสมาชิกเดิม ป.2 - ป.6

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะทางด้านดนตรีได้ฝึกความกล้าแสดงออก และส่งเสริมให้เป็นความสามารถพิเศษโดยในปีการศึกษา 2567 นี้ ทางโรงเรียนจัดซื้อเครื่องดนตรีชนิดเครื่องเป่าลมไม้และลมทองเหลืองเพิ่มเติม

กิจกรรมรักการออม
28 พฤษภาคม 2567

กิจกรรมรักการออม ปีการศึกษา 2567 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2566
24 พฤษภาคม 2567

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2566 (SELF - ASSESSMENT REPORT : SAR) โรงเรียนจินดาพร

คู่มือผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2567
17 พฤษภาคม 2567

คู่มือผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2567 ระเบียบการและแนวปฏิบัติโรงเเรียนจินดาพร

ระเบียบจราจรโรงเรียนจินดาพร
17 พฤษภาคม 2567

ระเบียบจราจรโรงเรียนจินดาพร ปีการศึกษา 2567 (แผนกอนุบาลและแผนกประถม)

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567
17 พฤษภาคม 2567

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567 ระดับชั้นเตรียมอนุบาล , อนุบาลปีที่ 1 - 3 , ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 หลักสูตร สามัญ , MEP , ESL

Day Camp ป.1 - ป.6
25 กันยายน 2566

กิจกรรม Day Camp ป.1 - ป.3 เข้าฐานที่ Siam Amazing Park Scout Camp ในช่วงเช้าและเล่นเครื่องเล่นในช่วงบ่าย

Project Approach ป.1 - ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
25 กันยายน 2566

ขอชื่นชมนักเรียนทุกคน นอกจากตั้งใจศึกษาค้นคว้า ประดิษฐ์ชิ้นงาน สร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ และวันนี้นักเรียนสามารถนำเสนอข้อมูลความรู้ รวมไปถึงตอบคำถามจากผู้เข้าชมได้อย่างดีเยี่ยม! ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างมีประสิทธิภาพในบรรยากาศสนุกสนาน 

Project Approach ระดับชั้น ตอ. - อ.3
25 กันยายน 2566

ขอชื่นชมน้องๆอนุบาลทุกคน นอกจากตั้งใจศึกษาค้นคว้า ประดิษฐ์ชิ้นงาน สร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ และวันนี้นักเรียนสามารถนำเสนอข้อมูลความรู้ รวมไปถึงตอบคำถามจากผู้เข้าชมได้อย่างดีเยี่ยม! และมีประสิทธิภาพ

 

October Camp 2023
25 กันยายน 2566

หลักสูตร "October Camp 2023" ชั้น ตอ.-ป.6 **รับสมัครนักเรียนของโรงเรียนและบุคคลภายนอก**

 

 

ทัศนศึกษา อ.1 - ป.6
15 สิงหาคม 2566

ทัศนศึกษาโรงภาพยนตร์ IMAX 3D เพื่อชมภาพยนตร์สามมิติเรื่อง Under the Sea 3D และเข้าชม sealife bangkok ณสยามพารากอน

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
15 สิงหาคม 2566

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในโครงการรณรงค์ต่อต้านการติดเชื้อและการแพร่กระจายของโรคไข้หวัดใหญ่ ฉีดโดยทีมแพทย์จากโรงพยาบาลสุขสวัสดิ์อินเตอร์ กรุงเทพมหานครค่ะ

กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา
15 สิงหาคม 2566

กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดทุ่งเศรษฐี ในวันนี้จัดขบวนแห่เทียนนำโดยวงดุริยางค์ ทีมแห่เทียนจากชมรมแดนซ์ ตัวแทนนักเรียนประถมและน้องๆอนุบาล ร่วมนำเทียนพรรษาและจตุปัจจัยถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ในช่วงเช้าวันนี้ ยอดเงินทำบุญจากแผนกอนุบาลและประถม รวมทั้งสิ้น 86,000 บาท ทางโรงเรียนขออนุโมทนาผลบุญครั้งนี้กับคณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน

การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน"(CPR)
15 สิงหาคม 2566

อบรมปฐมพยาบาล หัวข้อ"การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน"(CPR) ป.4 - ป.6 ขอขอบคุณพี่ๆจากศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ ที่มาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการทำ CPR 3 ช่วงวัย เด็กๆตื่นเต้นและให้ความสนใจกันมากเลยค่ะ

พิธีลงนามถวายพระพร รัชกาลที่ ๑๐
15 สิงหาคม 2566

พิธีถวายพระพร

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๗๑ พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐

ซ้อมหนีไฟ
14 กรกฎาคม 2566

ซ้อมหนีไฟอย่างปลอดภัย

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 นักเรียนชั้น ตอ. - ป.6 เรียนรู้เรื่องทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ การแบ่งประเภทของไฟ แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ปิดท้ายด้วยการจำลองเหตุการณ์เสมือนจริง การอพยพนักเรียนไปยังจุดรวมพล เพื่อนำความรู้ไปใช้ได้อย่างถูกวิธีและปลอดภัยค่ะ

ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน
14 กรกฎาคม 2566

ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน
โดยคลินิกทันตกรรมฟอร์จูนเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจาก 
#สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร มีบทบาทหน้าที่ในการบริการจัดการเพื่อกลุ่มเด็กนักเรียนชั้นปฐมภูมิและประถมศึกษาปีที่ 1 , 2 และ 6 เป็นช่วงวัยแห่งการเจริญเติบโตของร่างกายรวมถึงฟันและขากรรไกร จำเป็นต้องได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน เพราะหากมีฟันผุและปล่อยไว้จนลุกลาม ก็อาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพต่างๆ จึงใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้เข้าถึงบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกันเชิงรุกในโรงเรียนได้อย่างครอบคลุมตามกลุ่มเป้าหมาย

กิจกรรมทัศนศึกษา
14 กรกฎาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ "กิจกรรมทัศนศึกษา"
       ประจำปีการศึกษา 2566
เตรียมรับประสบการณ์ ความเพลิดเพลินและจุดประกายความอยากรู้เกี่ยวกับมหัศจรรย์ทางธรรมชาติในมหาสมุทรกันนะคะ 

ขอเชิญร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา 
14 กรกฎาคม 2566

 ขอเชิญร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา 

เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามไว้


ถ้าคุณมีข้อสงสัย? หรือต้องการติดต่อเรา


หรือติดต่อ