เหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น

ข่าวสาวและกิจกรรม

เกี่ยวกับเรา
แนะนำเกี่ยวกับ โรงเรียนจินดาพร
สารจากผู้รับใบอนุญาต

" รากฐานของตึกอยู่ที่อิฐ รากฐานของชีวิตอยู่ที่การศึกษา "

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการพัฒนาการศึกษา โดยให้ความสำคัญกับการยกระดับทางการศึกษาให้มีคุณภาพสูงสุด และมีมาตรฐานสากล โดยมุ่งให้เด็กทุกคนมีความรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดกับเด็กทุกคน โรงเรียนอนุบาลจินดาพรตระหนัก และให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้

ทำให้โรงเรียนอนุบาลจินดาพรประสบความสำเร็จอย่างสูงและเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองตลอดมา

 

ด้วยความเคารพอย่างสูง

ร้อยตรีจินดา ตันตราจิณ

ผู้รับใบอนุญาต

วางรากฐานอนาคตให้บุตรหลานของท่าน วันนี้ที่... โรงเรียนจินดาพร

มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบของนักเรียน ดูแลความปลอดภัย และเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด

 

" โลกแห่งจิตนาการคงกว้างไกลไร้ขอบเขต ซึ่งเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่จะช่วยเสริมสร้างสานต่อการเรียนรู้ให้เด็กน้อยได้เติบโตในโลกแห่งการศึกษาอย่างสมบูรณ์ "

sasdasdads

ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน
โดยคลินิกทันตกรรมฟอร์จูนเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจาก 
#สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร มีบทบาทหน้าที่ในการบริการจัดการเพื่อกลุ่มเด็กนักเรียนชั้นปฐมภูมิและประถมศึกษาปีที่ 1 , 2 และ 6 เป็นช่วงวัยแห่งการเจริญเติบโตของร่างกายรวมถึงฟันและขากรรไกร จำเป็นต้องได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน เพราะหากมีฟันผุและปล่อยไว้จนลุกลาม ก็อาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพต่างๆ จึงใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้เข้าถึงบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกันเชิงรุกในโรงเรียนได้อย่างครอบคลุมตามกลุ่มเป้าหมายว่ายน้ำ

การเรียนว่ายน้ำ

ข่าวสารและกิจกรรม
คู่มือผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2567
17 พฤษภาคม 2567

คู่มือผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2567 ระเบียบการและแนวปฏิบัติโรงเเรียนจินดาพร

ระเบียบจราจรโรงเรียนจินดาพร
17 พฤษภาคม 2567

ระเบียบจราจรโรงเรียนจินดาพร ปีการศึกษา 2567 (แผนกอนุบาลและแผนกประถม)

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567
17 พฤษภาคม 2567

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567 ระดับชั้นเตรียมอนุบาล , อนุบาลปีที่ 1 - 3 , ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 หลักสูตร สามัญ , MEP , ESL

Day Camp ป.1 - ป.6
25 กันยายน 2566

กิจกรรม Day Camp ป.1 - ป.3 เข้าฐานที่ Siam Amazing Park Scout Camp ในช่วงเช้าและเล่นเครื่องเล่นในช่วงบ่าย

Project Approach ป.1 - ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
25 กันยายน 2566

ขอชื่นชมนักเรียนทุกคน นอกจากตั้งใจศึกษาค้นคว้า ประดิษฐ์ชิ้นงาน สร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ และวันนี้นักเรียนสามารถนำเสนอข้อมูลความรู้ รวมไปถึงตอบคำถามจากผู้เข้าชมได้อย่างดีเยี่ยม! ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างมีประสิทธิภาพในบรรยากาศสนุกสนาน 

Project Approach ระดับชั้น ตอ. - อ.3
25 กันยายน 2566

ขอชื่นชมน้องๆอนุบาลทุกคน นอกจากตั้งใจศึกษาค้นคว้า ประดิษฐ์ชิ้นงาน สร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ และวันนี้นักเรียนสามารถนำเสนอข้อมูลความรู้ รวมไปถึงตอบคำถามจากผู้เข้าชมได้อย่างดีเยี่ยม! และมีประสิทธิภาพ

 

October Camp 2023
25 กันยายน 2566

หลักสูตร "October Camp 2023" ชั้น ตอ.-ป.6 **รับสมัครนักเรียนของโรงเรียนและบุคคลภายนอก**

 

 

ทัศนศึกษา อ.1 - ป.6
15 สิงหาคม 2566

ทัศนศึกษาโรงภาพยนตร์ IMAX 3D เพื่อชมภาพยนตร์สามมิติเรื่อง Under the Sea 3D และเข้าชม sealife bangkok ณสยามพารากอน

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
15 สิงหาคม 2566

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในโครงการรณรงค์ต่อต้านการติดเชื้อและการแพร่กระจายของโรคไข้หวัดใหญ่ ฉีดโดยทีมแพทย์จากโรงพยาบาลสุขสวัสดิ์อินเตอร์ กรุงเทพมหานครค่ะ

กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา
15 สิงหาคม 2566

กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดทุ่งเศรษฐี ในวันนี้จัดขบวนแห่เทียนนำโดยวงดุริยางค์ ทีมแห่เทียนจากชมรมแดนซ์ ตัวแทนนักเรียนประถมและน้องๆอนุบาล ร่วมนำเทียนพรรษาและจตุปัจจัยถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ในช่วงเช้าวันนี้ ยอดเงินทำบุญจากแผนกอนุบาลและประถม รวมทั้งสิ้น 86,000 บาท ทางโรงเรียนขออนุโมทนาผลบุญครั้งนี้กับคณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน

การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน"(CPR)
15 สิงหาคม 2566

อบรมปฐมพยาบาล หัวข้อ"การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน"(CPR) ป.4 - ป.6 ขอขอบคุณพี่ๆจากศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ ที่มาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการทำ CPR 3 ช่วงวัย เด็กๆตื่นเต้นและให้ความสนใจกันมากเลยค่ะ

พิธีลงนามถวายพระพร รัชกาลที่ ๑๐
15 สิงหาคม 2566

พิธีถวายพระพร

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๗๑ พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐

ซ้อมหนีไฟ
14 กรกฎาคม 2566

ซ้อมหนีไฟอย่างปลอดภัย

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 นักเรียนชั้น ตอ. - ป.6 เรียนรู้เรื่องทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ การแบ่งประเภทของไฟ แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ปิดท้ายด้วยการจำลองเหตุการณ์เสมือนจริง การอพยพนักเรียนไปยังจุดรวมพล เพื่อนำความรู้ไปใช้ได้อย่างถูกวิธีและปลอดภัยค่ะ

ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน
14 กรกฎาคม 2566

ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน
โดยคลินิกทันตกรรมฟอร์จูนเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจาก 
#สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร มีบทบาทหน้าที่ในการบริการจัดการเพื่อกลุ่มเด็กนักเรียนชั้นปฐมภูมิและประถมศึกษาปีที่ 1 , 2 และ 6 เป็นช่วงวัยแห่งการเจริญเติบโตของร่างกายรวมถึงฟันและขากรรไกร จำเป็นต้องได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน เพราะหากมีฟันผุและปล่อยไว้จนลุกลาม ก็อาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพต่างๆ จึงใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้เข้าถึงบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกันเชิงรุกในโรงเรียนได้อย่างครอบคลุมตามกลุ่มเป้าหมาย

กิจกรรมทัศนศึกษา
14 กรกฎาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ "กิจกรรมทัศนศึกษา"
       ประจำปีการศึกษา 2566
เตรียมรับประสบการณ์ ความเพลิดเพลินและจุดประกายความอยากรู้เกี่ยวกับมหัศจรรย์ทางธรรมชาติในมหาสมุทรกันนะคะ 

ขอเชิญร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา 
14 กรกฎาคม 2566

 ขอเชิญร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา 

เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามไว้

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
30 มิถุนายน 2566

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2566 และเปิดประชุมสภานักเรียน หลังจากการเลือกตั้งเราได้พรรค "๙ไป จินดาพร" เป็นคณะกรรมการนักเรียน ประชุมร่วมกับท่านผู้อำนวยการ และครูฝ่ายกิจการนักเรียน เพื่อแต่งตั้งหน้าที่และวางแนวทางการดำเนินนโยบายที่ตั้งไว้

ซ้อมหนีไฟอย่างปลอดภัย
30 มิถุนายน 2566

ซ้อมหนีไฟอย่างปลอดภัย วันที่ 29 มิถุนายน 2566 เรียนรู้เรื่องทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ การแบ่งประเภทของไฟ แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ปิดท้ายด้วยการจำลองเหตุการณ์เสมือนจริง การอพยพนักเรียนไปยังจุดรวมพล เพื่อนำความรู้ไปใช้ได้อย่างถูกวิธีและปลอดภัยค่ะ

รางวัลผู้มีอุปการะคุณให้บ้านบางแค ในงาน "70 ปี บ้านบางแค 70 ปี
30 มิถุนายน 2566

อ.จินดา ตันตราจิณ ผู้รับใบอนุญาต ในนามของโรงเรียนจินดาพงศ์ โรงเรียนจินดาศึกษา โรงเรียนจินดาพร และโรงเรียนอนุบาลจินดารัตน์ ไปรับโล่รางวัลผู้มีอุปการะคุณให้บ้านบางแค ในงาน "70 ปี บ้านบางแค 70 ปี แห่งการให้ เพื่อผู้สูงอายุที่ยากไร้" ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค

โดยคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนของโรงเรียนในเครือจินดาได้ร่วมกันทำบุญด้วยการบริจาคเงินและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นแก่ผู้สูงอายุบ้านบางแคเป็นประจำทุกปีในช่วงสิ้นปี และถือปฏิบัติต่อเนื่องกันมาร่วม 20 ปี

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
30 มิถุนายน 2566

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก


ถ้าคุณมีข้อสงสัย? หรือต้องการติดต่อเรา


หรือติดต่อ